Kvarntorpets förskola ligger i övre Åby, ca en mil norr om Norrköping. Förskolan har nära till skog och vatten som vi utnyttjar i vår verksamhet. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. Tillsammans har vi ca 55 barn och 9 engagerade pedagoger.

torsdag 16 november 2017

Fenomen vatten

När vi kom ut på gården upptäckte vi att det var fullt med is, vi bestämde oss för att samla den i en burk. 

Vi blev nyfikna på vad som händer om vi tog med burken med is in?
Det blev många olika hypoteser:
Barn - det kommer bli en Björn 
Barn - smälter 
När vi kom in såg vi detta!
Pedagog- vad har hänt?
Barn - vatten

Det var spännande. 
Vi arbetar mot den kommunikativa förmågan genom att barnen - samtalar, resonerar och diskuterar med varandra.
Även informationsförmågan arbetar vi mot, veta skillnaden mellan fakta och åsikter.
Vi arbetar också mot Läroplansmålen:
Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 


onsdag 15 november 2017

Igelkotten

Glasburksmålning. 
Vi målar färdigt till Barnkonventionens Dag.
Kom ihåg Söndag 19 nov kl15.00 på Holmentorget.
Hela kommunen har målat burkar som blir fina ljuslyktor.

tisdag 24 oktober 2017

Vargen   Vi har gjort fladdermöss.
   Vi har klippt,klistrat och konstruerat, provat olika sätt och lärt av varandra.
    
    Vi har pratat om fladdermöss. Vad tror vi att de äter,var bor dom,hur ser de ut?
    Vi tittade på bilder och faktatexter.
    Vi fantiserade om vad fladdermössen skulle tycka om våran mat.
    Jonathan har byggt en bil till sin fladdermus.


Spontan Alfons teater

Idag fick vi besök på förmiddagen av Alfons Åberg!


Det var spännande att få se Alfons små bus innan han somnade.


Igelkotten möter hösten


Utforskar höstens under.
Här testar Evan på att blåsa löv, klurigt är det. Det samlades fler barn runt honom och han visade stolt upp hur han gjorde.
Här arbetar vi med den kommunikativa förmågan, redovisa sitt arbete för andra.


Oscar testar olika strategier för att få löven att fladdra bäst. Han testade först handen, sedan fick han tag på en pinne. Här arbetar vi med den metakognitiv förmågan, att välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat.
fredag 20 oktober 2017

Hälla, ösa och utforska nytt material

På igelkotten har vi nu skapat vår risbasäng, barnen häller, öser och utforskar på många olika sätt. Några av våra djur har även fått vara med.